10. ročník Mistrovství světa v chytání borůvek do úst

MISTROVSTVÍ SVĚTA V CHYTÁNÍ BORŮVEK DO ÚST V LETOŠNÍM ROCE ZRUŠENO

Česká pohádková akademie a město Borovany pořádají

10. ročník Mistrovství světa v chytání borůvek do úst jednotlivců a dvoučlenných družstev (házeč a chytač)

Memoriál Jaroslava Kerlese

Datum: neděle 14. 7. 2019

Místo, přihlášky: Borovany, stánek České pohádkové akademie u hlavního podia

Kategorie: kluci a holky od 5 do 105 let

Startovné: 0 Kč při vlastních borůvkách, 10 Kč bez vlastních borůvek

Časový harmonogram na stánku České pohádkové akademie:

Základní kola jednotlivců na 15 vteřin: 10:00, 10:30 /přihlášení v místě i průběžně/

Finále jednotlivců na 60 vteřin: 11:00

Základní kolo dvojic na 15 vteřin: 11:15

Časový harmonogram finále dvoučlenných družstev na hlavním podiu na 60 vteřin:

Zahájení a představení družstev finalistů: 11:30

Vyhlášení mistrů světa, předání odměn a diplomů: 11:50

Rekord v jednotlivcích: z roku 2017, 38 borůvek za 60 vteřin
(držitelka rekordu Iveta Růžičková)

Rekord ve dvojicích: z roku 2018, 34 borůvek za 60 vteřin

(držitelé rekordu – Jan Tošer - Adam Odvárka, Č. Budějovice)

Hlavní rozhodčí: Mgr. Marcel Goetz, tel. 602 443 189