Na kole kolem Borůvkovan

Borovanský dětský "razítkový" okruh

26 km - náročnost lehká, vhodná pro malé děti, trasa vede po asfaltových cestách a málo frekventovaných silnicích přes jednotlivé osady a turistické zajímavosti v nejbližším okolí Borovan. Vhodné pro všechny typy kol.

V Borovanech si můžete přečíst borovanské pověsti na dvou informačních panelech - jeden je umístěn v areálu zámku pod nádvořím, druhý na rohu zahrady u mateřské školky. Pak již vyjedeme z  Borovan po cyklostezce 1123 po silnici na Ostrolovský Újezd. Za tratí pod Borovany u infopanelu s dalšími pověstmi lze udělat 2 km zajížďku po úzké asfaltce k pohádkovému pensionu Borovanský mlýn. Za hřbitovem v lese odbočíme z cyklostezky vpravo na č. 1122, která nás po vyznačené silnici s odbočkou vlevo na louce za lesem dovede k Památníku Jana Žižky z Trocnova (razítko s pověstí). Vyznačený okruh naučné stezky kolem archeologických vykopávek bývalého rodiště J. Žižky lze také absolvovat na kole. Do Radostic pojedeme bez vyznačené cyklostezky po silnici (k odbočce ze silnice se vrátíme stejnou cestou). Za bývalou školou na návsi odbočíme šikmo vpravo a asfaltovou zkratkou vyjedeme k silnici do Borovan, kde se napojíme na cyklostezku č. 1121. Po ní přijedeme k hlavní silnici, tu přejedeme a pokračujeme po spojovací úzké asfaltce ke křížku u silnice z Borovan do Ledenic přes Růžov.

U křížku se mění cyklostezka na č. 1050, po ní jedeme kolem lomu a skládky na křižovatku v Růžově, kde z cyklostezky odbočíme vpravo směr Vrcov. Před Vrcovem je umístěn v zatáčce opět infopanel s popisem božích muk a křížků v okolí. (razítko borůvkové v hostinci na návsi ve Vrcově). Přejedeme hlavní silnici a pokračujeme po úzké asfaltce přes pole a les do Hluboké u Borovan. (v místním hostinci opět možnost získat razítko). Za hostincem na křižovatce do Jílovic odbočíme vlevo, kolem zemědělského podniku mírně do kopce dojedeme ke křížku u myslivny, kde odbočíme vpravo do lesa. V lese se napojíme na silnici do Jílovic vlevo. Na kopci v lese na křižovatce odbočíme vpravo a po klidné asfaltce vyjedeme u vlakového nádraží v Jílovicích. Zde možnost získání dalšího razítka v otevřeném Veterán muzeu.  Pokračujeme vpravo po silnici přes řeku Stropnice (tato přírodně chráněná oblast se jmenuje Brouskův mlýn, vlevo za mostkem je informační panel o rezervaci). Na další křižovatce odbočíme z hlavní silnice vpravo, projedeme Třebeč (razítko) a ve Dvorci na křižovatce odbočíme vlevo na hl. silnici směr Trhové Sviny. Za obcí u silnice navštívíme soukromý Park exotických zvířat, kde získáme také razítko. Do Borovan se vrátíme přes Dvorec již po hlavní silnici. Před mostem přes Stropnici vlevo u lesní cesty je další infopanel s pověstmi z okolí.

Po trase je možné "sbírat" razítka podle pověstí v okolí na občerstvovacích zastávkách v osadních pohostinstvích a vybrané místní pověsti si přečíst na informačních panelech zakreslených v mapce. Další razítka s kaprem Jakubem Borůvkářem lze získat na pohádkových místech (infocentrum, Park exotických zvířat, pension Borovanský mlýn). 

Možnosti, kde získat razítka:

Borovanský mlýn, Památník Jana Žižky, Radostice, Vrcov, Hluboká, Třebeč, Park exotických zvířat Dvorec

Mapa okolo Bor(ůvk)ovan