Borůvka

Vstupné

Vstupné (platí na oba dva dny):

  • základní: 150 Kč
  • snížené: 80 Kč / děti 6 - 15 let, osoby se ZTP, senioři nad 70 let
  • rodinné: 300 Kč / 2 dospělí + max. 3 děti), děti do 6 let zdarma
  • se vstupenkou z Borůvkobraní uplatníte 50% slevu na vstupném na přírodní koupaliště Lazna 

Přijeďte vlakem nebo autobusem

Po předložení jízdenky do Borovan cena vstupenky 120 Kč.

Posílená autobusová doprava z Českých Budějovic, Třeboně a Trhových Svinů

 

DO AREÁLU NENÍ UMOŽNĚN VSTUP SE PSY A S KOLY!!!

 

Vstupem do areálu akce návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu akce pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

 

Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

Návštěvníci akce dále berou na vědomí, že v areálu akce mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci akce udělují vstupem do areálu pořadateli, resp. promotérem pověřeným osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství  ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou