Prohlášení o přístupnosti

Město Borovany se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek www.borovany-cb.cz, www.borovansko.cz a www.boruvkobrani.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.borovany-cb.cz, www.borovansko.cz a www.boruvkobrani.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedeným zákonem z důvodu prvků nesouladu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku.

  • Některé obrázky neobsahují alternativní text.

  • Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 11. 4. 2020.

Prohlášení bylo revidováno dne 22.2. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail sekretariat@borovany-cb.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.c